Voor wie?
Voor deze studie zijn we op zoek naar stellen die kort geleden hun eerste kind hebben gekregen. U kunt zich aanmelden voor de studie vanaf de geboorte van uw eerste kindje tot wanneer uw kind ongeveer 6 maanden oud is.

 

Waar gaat het onderzoek over?
In de studie ‘Vaders Vandaag’ kijken we naar hormonen die een rol spelen bij het vaderschap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan oxytocine (bekend als ‘knuffelhormoon’). Maar ook het minder bekende vasopressine. We onderzoeken of hormonen het spel tussen vaders en hun baby beïnvloeden, of dat juist het omgaan met een baby invloed heeft op de hormonen. Ook zijn we benieuwd of een neusspray met oxytocine of vasopressine, of met een niet werkende stof, effect heeft op het verwerken van babysignalen (zoals huilen) door de hersenen. Het toedienen van deze hormonen is niet gevaarlijk of ongezond. Deze stoffen zijn goed onderzocht en worden ook door het lichaam zelf aangemaakt.

 

Waaruit bestaat het onderzoek?
Voorafgaand aan het onderzoek wordt er een telefonische vragenlijst bij u afgenomen om te kijken of u voldoet aan de eisen voor deelname. Hierbij vraagt de onderzoeker onder andere naar uw medische geschiedenis. Wanneer u voldoet aan de eisen voor deelname, wordt u samen met uw kind worden uitgenodigd voor drie bezoeken aan het Spinoza Centrum in Amsterdam, met steeds een week ertussen. Natuurlijk is uw partner ook welkom. Voor u duurt elk bezoek ongeveer drie uur, maar uw partner en baby kunnen, als ze dat willen, ook eerder weggaan. Bij de bezoeken krijgt u allereerst gelegenheid vragen te stellen. Daarna wordt u gevraagd een neusspray te gebruiken. Deze neusspray bevat oxytocine, vasopressine of een niet-werkzame stof. Zowel u als de onderzoeker weten niet welke stof u tijdens welke sessie krijgt. Dit is nodig om te voorkomen dat verwachtingen over de neusspray een eventueel effect van de neusspray beïnvloeden.

Na de neusspray vult u enkele vragenlijsten in. Vervolgens vragen we u om 10 minuten met uw baby te spelen. Daarvan worden video-opnames gemaakt. De video’s worden alleen voor het onderzoek gebruikt en zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt. Wanneer zij dat willen, kunnen uw partner en baby na een half uur naar huis. Zij zijn echter ook welkom om te wachten tot u klaar bent met de andere onderdelen van het onderzoek. Kan uw partner niet meekomen, dan regelen wij voor de gehele duur van het onderzoek een oppas. U mag ook uw eigen oppas meenemen, wij zullen dan de oppaskosten vergoeden.

Na het spelen met uw baby zullen we uw hersenactiviteit meten terwijl u luistert naar huilgeluiden van baby’s en kijkt naar foto’s en videofragmenten van baby’s. Het meten van de hersenactiviteit gebeurt met een magnetische resonantie imaging (MRI) scanner. Tijdens het maken van de hersenscan ligt u op een bed dat de scanner in wordt geschoven.

Nadat de hersenscans gemaakt zijn doet u nog enkele taken buiten de MRI scanner. Bijvoorbeeld een taak waarbij we gebruik maken van een krachtmeting terwijl u luistert naar geluiden en kijkt naar foto’s van baby’s. Bij deze taak gebruiken we ook een foto van uw eigen kind. We zullen u daarom voorafgaand aan het eerste bezoek vragen om een foto van uw kind naar ons op te sturen.

Verder zullen we u bij het eerste bezoek vragen een beetje haar af te staan en bij elk bezoek drie keer een beetje speeksel in een buisje te spugen en op een watje te kauwen. In het haar en speeksel kunnen we namelijk de hoeveelheid van andere belangrijke hormonen meten zoals testosteron en cortisol.

Na het bezoek vragen we u om enkele vragenlijsten in te vullen. Omdat we ook waarde hechten aan de mening en beleving van de moeder, zullen we ook uw partner vragen enkele vragenlijsten in te vullen. Het invullen van de vragenlijsten kan gewoon thuis gebeuren. De vragen hebben betrekking tot uzelf, uw thuissituatie en het ouderschap. Het invullen van deze vragenlijsten kost ongeveer 10 minuten.

 

Overzicht onderzoek met MRI metingen

Beloning
Als dank voor uw deelname ontvangt u een beloning: €30 voor het eerste bezoek, €40 voor het tweede bezoek en €50 voor het derde bezoek. Deze beloning wordt verhoogd met €10 wanneer u en uw partner minimaal 80% van de vragen (digitaal) beantwoorden. In totaal kan de vergoeding dus €130 bedragen, naast de vergoeding van reiskosten en eventuele oppaskosten. Daarnaast zal uw kindje aan het einde van het onderzoek een cadeautje ontvangen.  We begrijpen dat deelname aan een onderzoek tijd kost en willen u daar graag voor bedanken.

 

Meer weten?
Heeft u vragen over de studie Vaders Vandaag, neemt u dan contact met ons op.

Voor dit onderzoek is goedkeuring verkregen van de Medisch-Ethische Toetsingscommissie van het LUMC.